Společně podporujeme změny ve školách, pořádáme jednodenní i dlouhodobé semináře, workshopy, setkání a sdílíme příklady dobré praxe v environmentální výchově.

Portál e-bedrnik.cz nabízí podporu učitelům mateřských, základních a středních škol se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, a to prostřednictvím dlouhodobých programů MRKEV (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) a Mrkvička (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy pro MŠ).

Jejich cílem je pomáhat učitelům při začleňování environmentální výchovy do výuky, tuto výuku zkvalitňovat pomocí aktuálních odborných informací z oblasti ochrany přírody, udržitelného rozvoje, didaktiky environmentální výchovy a dění v oboru.

MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2001. Od té doby MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

Více než 630 základních a středních škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i Domy dětí a mládeže, Střediska volného času a neziskové organizace.
více zde
diagram
  • obalka
  • obalka
  • obalka
  • obalka
  • obalka

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává Pavučina ve spolupráci

se Střediskem ekologické výchovy Sever. První číslo vyšlo v listopadu 2002.

Komu je určen?
Bedrník je primárně určen učitelům základních a středních škol. Články jsou psány srozumitelným stylem s návody pro praktickou výuku.

Jak vypadá a jak často vychází?
Časopis má formát A4, je celobarevný, rozsah obvykle 28 – 36 stran. Vychází 4 x ročně, v březnu, červnu, srpnu a prosinci.

Co v něm najdete?
Každé číslo má své hlavní téma. Stálé rubriky: inspirace, proměny, didaktika, nabídka.

více zde

MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

pro mateřské školy

MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2007. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Téměř 830 škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i školská zařízení se zájmem o environmentální výchovu, mateřské kluby, centra a také 1. – 2. ročníky základních škol, DDM, SVČ, neziskové organizace i ostatní subjekty, avšak materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.
více zde
diagram
  • obalka
  • obalka
  • obalka
  • obalka
  • obalka

Informační bulletin Mrkvička vydává SSEV Pavučina.

První číslo vyšlo v prosinci roku 2007 a letos oslavil své desáté výročí.

Komu je určen?
Mrkvička je primárně určena učitelům mateřských škol. Články jsou psány srozumitelným stylem s návody pro praktickou výuku.

Jak vypadá a jak často vychází?
Bulletin má formát A4, je celobarevný, rozsah obvykle 8 – 16 stran. Vychází 4 x ročně, v březnu, červnu, srpnu a prosinci.

Co v něm najdete?
Od roku 2010 má každé číslo své hlavní téma (od prosince 2007 do té doby bylo bez tematického zaměření). Stálé rubriky: článek k hlavnímu tématu, Nápady a náměty aneb Jak na to, Zelené okénko, Co děláme u nás, Pedagogika a psychologie, Pomocníci.

více zde

Veletrh ekologické výchovy je tradiční vzdělávací akce určená

především pracovníkům ekologické výchovy.

Již 25 let jej každoročně zajišťuje jedno či více středisek Pavučiny. Jeho kapacita je okolo 100 účastníků, akce je čtyřdenní, účastníci absolvují okolo 100 – 130 hodin programu.

Cílem akce je vzájemné sdílení zkušeností, vzdělávání v oblastech, které jsou vhodné pro jejich výchovně vzdělávací působení v oblasti EVVO a v neposlední řadě poznání činnosti, prostředí a lidí jednoho z členských středisek Pavučiny.

Program je sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám všech účastníků, a to bez ohledu na to na jakou věkovou skupinu se ve své činnosti zaměřují. Tak jak se vyvíjí prostředí a činnost středisek ekologické výchovy, tak se posunulo i zaměření jednotlivých dílen a přednášek. Oproti dříve dominujícímu představování krátkých ekologických výukových programů je více zařazován větší podíl terénních programů a exkurzí, seminářů a přednášek zaměřených metodicky nebo naopak ohlížejících se po poslání a východiscích ekologické výchovy jako takové. Samostatným blokem jsou i semináře a dílny představující inspiraci z prostředí mimo hnutí ekostředisek – škol a jiných neziskových organizací zabývajících se vzděláváním.


Pavučina sídlí v centru Prahy na Senovážném náměstí. V případě zájmu nás

kontaktujte telefonicky či e-mailem předem. Rádi vás uvidíme.

Název: Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Adresa: Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha
Blanka Toušková
Koordinátorka sítě MRKEV a MRKVIČKA
telefon: +420 721 133 108
email: info@pavucina-sev.cz
ič: 65667131
dič: CZ65667131, nejsme plátci DPH
číslo účtu: 2000589379/2010
bankovní spojení: Fio banka, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 7495
Ministerstvo životního prostředí
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva životního prostředí „Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“