Login:

  

 Heslo:

    

Mrkvička – vzdělávací a informační podpora mateřským školám

Mrkvička je dlouhodobým programem Pavučiny, jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno téměř 850 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

Členství v síti je v současnosti otevřeno všem mateřským školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, mateřským klubům, centrům a také 1. – 2. ročníkům základních škol, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Registrační poplatek za služby poskytované v síti Mrkvička jsou zpoplatněny částkou ve výši 400 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2016 zahrnují především pravidelné rozesílky Informačního bulletinu Mrkvička. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti Mrkvička se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

Registrací do sítě Mrkvička na rok 2017 vám nabízíme tyto služby:

 

  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního
    bulletinu Mrkvička
  • Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
  • Možnost zapojení se do projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička (kolegiální podpora, stáže)
  • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Informačního bulletinu Mrkvička navíc
  • Přístup do archivu e-bedrnik.cz (archiv Informačního bulletinu Mrkvička)
  • Další regionální nabídky

Registraci na rok 2017 je třeba provést online. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k
vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan.
Nově naleznete v registračním formuláři políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech
čísel Informačního bulletinu Mrkvička v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).
Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2017 vystaví Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus, Horní Maršov a obdržíte ji v únoru spolu s první rozesílkou v roce 2017. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali.  V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2017, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

Pro další informace můžete kontaktovat Mgr. Blanku Touškovou, koordinátorku celostátní sítě Mrkvička, telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Senovážné nám. 24, 116 47 PRAHA 1 e-mail: info@pavucina-sev.cz

mobil: +420 721 133 108 IČ: 65667131  DIČ: CZ65667131, nejsme plátci DPH