MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

CO JE MRKEV? 

 

MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2001. Od té doby MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

 

Více než 630 základních a středních škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i Domy dětí a mládeže, Střediska volného času a neziskové organizace.

 

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

 

CO DĚLÁME PRO UČITELE?

 

Školy registrované v programu MRKEV mají několik výhod:

 - 4 x ročně dostávají rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
 - 4 x ročně dostávají přílohu časopisu Bedrník s tématem Přírodní zahrady,
 - mají možnost za zvýhodněných podmínek inzerovat v časopisu Bedrník,
 - jsou informovány elektronickými rozesílkami o aktuálním dění a zváni na semináře, workshopy, setkání apod.,
 - mají přístup do archivu časopisu Bedrník,
 - dostávají další regionální nabídky (publikace, zvýhodněné účastnické poplatky apod.).

 

Školy registrované v programu MRKEV se mohou přednostně zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů.

 

 

 

 diagram Mrkev

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva životního prostředí „Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“