MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

Dosud vydaná čísla

84 dosud vydaných čísel
84 zpracovaných témat
náklad 1 000 kusů
rozsah 36 stran

Bedrník 2019

Nebojme se nebezpečí, Jak voní a chutná příroda, Město jako organismus, Krajina 21. století

Bedrnik 2018

Náš společný svět, Obnovujeme přírodu, Dobrá správa, Chemie v každodenním životě

Bedrník 2017

Svoboda v učení, Koridory a bariéry, Sucho, Oběhové hospodářství

Bedrník 2016

Blackout, život bez elektřiny, Od ZOO po zookoutky, Zdravé stravování, Reklama
Mimořádné číslo: Ekopobyt.cz

Bedrník 2015

Učitel jako průvodce, Cesty, Adaptace na změny klimatu, Moderní technologie

Bedrník 2014

Školní výlety, Hmyz, Decentralizovaná energetika, Filantropie

Bedrník 2013

Ptactvo, Místní ekonomika, Architektura - soběstačný dům, Nejlepší dostupné technologie

Bedrník 2012

Mezigenerační solidarita, Specializační studia EVVO, Ekosystémové služby, Jídlo

Bedrník 2011

Zelená ekonomika, Dobrovolnictví, Památky, Virtuální voda

Bedrník 2010

Úspory energie, Finance, Divočina, Koordinátor EVVO

Bedrník 2009

Ropný zlom, Půda, Sport, Mobilita, Řemeslo, Filozofie

Bedrník 2008

Umění, Zahrada, Město, Obchod, Hluk, Domov

Bedrník 2007

Geodiverzita, Psychologie, Venkov, Průmysl, Rozvojová pomoc, Chemie

Bedrník 2006

Vzduch, Střediska ekologické výchovy, Politika, Biologická rozmanitost, Obnovitelné zdroje energie, Zelená škola

Bedrník 2005

Historie, Voda, Ekonomika, Škola, Krajina, Zdraví

Bedrník 2004

Obce, místní agenda 21, Evropská unie, Šetrná turistika, Ochrana zvířat, Ochrana klimatu, Udržitelná spotřeba

Bedrník 2003

Energie, Biopotraviny a zahrady, Les, Chráněná území, Doprava, Odpady

Bedrník 2002

Udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva životního prostředí „Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“