Veletrh ekologické výchovy je tradiční vzdělávací akce určená především pracovníkům ekologické výchovy.

Veletrh ekologické výchovy 2018

Letošní tradiční veletrh se koná v září (úterý 4. - pátek 7. 9.). Letošním pořadatelem jsou Chaloupky ve spolupráci s Terezou a společnou platformou Učíme se venku (www.ucimesevenku.cz). Všechny dílny jsou zaměřeny na vzdělávání venku, v terénu, s velkým důrazem na školní zahrady, přínosy pobytu a učení se venku v přírodě.

Poprvé jsou potlačeny ukázky denních výukových programů, spíše tu najdete semináře a dílny, prezentace dobrých nápadů, diskuse, metodické a didaktické workshopy. Najdete tu dílny, na kterých budeme startovat společné projekty či nastavovat vzdělávání napříč oborem.

Akce se budou aktivně účastnit i kolegové z maďarské sítě školních zahrad (Iskolakertekért Alapítvány) a ze Slovenska (Živica).

Jak se přihlásit?
Nejdříve se musíte registrovat do systému jako nový uživatel (žádná stará hesla nefungují). Data budou sloužit pro organizátora ke komunikaci s Vámi a pro fakturaci účastnických poplatků. Toto učiníte pomocí červeného tlačítka REGISTROVAT. Nejdříve zadejte IČ organizace, za kterou se Veletrhu zúčastníte. Sama se načtou data - název organizace, adresa....
Potom se přihlásíte pomocí svého loginu a hesla a nabídne se Vám akce VELETRH 2018. V pravém horním rohu je zelené tlačítko PŘIHLÁSIT SE - zde si vyberete, kolik dní na Veletrhu budete. Teprve po tomto přihlášení se můžete hlásit na programy, stravu a ubytování.

Registrovat

Program

04.09.2018

12:00:00
13:30:00
Oběd - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 12 
hugo svec
Marie Rajnošková
Jan Toušek
Iva Kopecká
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Markéta Hrnčálová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Adéla Roubíčková
Kateřina Dvořáková
12:00:00
13:30:00
Oběd - s masem
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 15 
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Silvie Vacková
Adam Trčka
Jiří Kamp
Jan Valchař
Tereza Součková
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Martin Kříž
Zuzana Jahnová
Zuzana Drábková Trojanová
Dawid Majchrowski
13:30:00
17:00:00
Místo pro váš program
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 2 
Jiří Kamp
Jan Valchař
Pokud chcete na veletrhu představit svůj program, pište Martinovi Křížovi (martin.kriz@chaloupky.cz)
13:30:00
17:00:00
Vzdělávání v Pavučině
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 6 
hugo svec
Martin Kříž
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Zuzana Musilová
Lektor: Martina Chvátalová
Diskusní blok je určen pro získání podkladů pro pracovní skupinu Pavučiny pro vzdělávání lektorů a dalších zaměstnanců pavučinových středisek. Společně nastavíme model systému vzdělávání pracovníků středisek, budeme řešit formy i témata, systém modulů a nastavení vzdělávání pro další roky. Součástí programu bude i zamyšlení se nad směřováním vlastních veletrhů ekologické výchovy.
13:30:00
17:00:00
EDUGARD - zahradní pedagogika
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 9 
Dana Křivánková
Iva Kopecká
Markéta Hrnčálová
Tibor Schwarz
Martin Kříž
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Zuzana Drábková Trojanová
Kateřina Trnková
Lektor: Dana Křivánková (Lipka)
Zahrada jako prostor pro výuku a současně i předmět vzdělávání a prostředek výchovy. Školní zahrady mají obrovský potenciál stát se inspirativní součástí školy a živou učebnou. Dědictví po Marii Terezii aneb Srovnání českého a rakouského přístupu ke školním zahradám. Jakou roli zde mohou hrát střediska EV.
13:30:00
17:00:00
Pobytové programy a terén
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 9 
Marie Rajnošková
Silvie Vacková
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Tereza Součková
Kateřina Klepperová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petra Orálková
Lektor: Munduchová/ Šimková (Chaloupky)
Jak využíváme naši krajinu k výuce? Může být les tělocvičnou? Zajímá nás jen to co venku žije a roste, nebo i to jak v přírodě žít a přežít? Diskuzní dílna o pobytových programech, které učíme VENKU.
17:30:00
19:00:00
Místo pro váš program
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Pokud chcete na veletrhu představit svůj program, pište Martinovi Křížovi (martin.kriz@chaloupky.cz)
17:30:00
19:00:00
Interní setkání skupiny ke vzdělávání
KAPACITA: 10
PŘIHLÁŠENÝCH: 2 
Adéla Roubíčková
Martin Kříž
Lektor: Martina Chvátalová
Uzavřené jednání pracovní skupiny SSEV Pavučina ke vzdělávání pracovníků středisek.
17:30:00
19:00:00
Navrhujeme zahradu s dětmi
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 13 
Marie Rajnošková
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Silvie Vacková
Michal Knitl
Tereza Součková
Jana Malinová
Markéta Hrnčálová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Zuzana Jahnová
Dawid Majchrowski
Lektor: Adéla Hrubá
Jak s dětmi a pedagogy navrhuje školní výukové permakulturní zahrady Adéla Hrubá, jedna z členek českého týmu mezinárodního projektu Děti v permakultuře? Adéla pomáhá školkám tvořit zahrady v souladu s permakulturními principy a etikou a podělí se o své zkušenosti, jak je následně ve spolupráci s rodiči tvořit s minimem finančních prostředků. Proběhne také krátké seznámení s materiály, které vznikly v projektu během mezinárodní spolupráce a představení navazujících kurzů pro pedagogy.
17:30:00
19:00:00
Výroba slunečních hodin
KAPACITA: 15
PŘIHLÁŠENÝCH: 14 
Pavlína Žilková
Petra Čechurová
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Jiří Kamp
Jan Valchař
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Kateřina Klepperová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
Zuzana Drábková Trojanová
Kateřina Trnková
Lektor: Tomáš Krásenský
Vyrobíme si funkční a naprosto přesné kapesní sluneční hodiny. Budete potřebovat zručnost a základní znalost astronomických zákonitostí (A přece se točí...).
19:00:00
20:00:00
Večeře - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 25 
Marie Rajnošková
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Tereza Součková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Adéla Roubíčková
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Zuzana Drábková Trojanová
Petra Orálková
20:00:00
21:30:00
Noční obloha
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 12 
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Tereza Součková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Eliška Jáčová
Adéla Roubíčková
Zuzana Drábková Trojanová
Lektor: Tomáš Krásenský
Bude-li jasno, čeká nás strhující příběh hvězdné oblohy, její historie i současnosti. Začneme astronomií a přes řeckou mytologii dojdeme až k astrologii a filosofii. Odpovíme na základní otázku vesmíru, života a vůbec...
20:00:00
21:30:00
Noční hry
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 10 
hugo svec
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Zuzana Musilová
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Kateřina Trnková
Petra Orálková
Lektor: Jansa/ Brabenec (Chaloupky)
Nejrůznější malé i velké, drsné i měkké večerní, noční a půlnoční hry. Budete se bát, narážet do stromů, lámat si kotníky, plakat a klít, ale naučíte se chodit po tmě, spoléhat jeden na druhého a bavit se.
20:00:00
21:30:00
Mořské želvy
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 2 
Pavlína Žilková
Tibor Schwarz
Lektor: Hana Svobodová
Přednáška s promítáním a odkazem na kampaň, která ma za úkol bojovat proti nelegálnímu zacházení s mořskými želvami na Borneu. lektorka Hanka Svobodová vede v oblasti ekocentrum a záchranou stanici. více na www.morskezelvy.cz

05.09.2018

07:30:00
08:30:00
Snídaně
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 29 
Marie Rajnošková
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Adam Trčka
Ludmila Chmelikova
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Tereza Součková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Adéla Roubíčková
Petr Daniš
Justina Danišová
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Zuzana Drábková Trojanová
Petra Orálková
08:30:00
10:00:00
Migrace není legrace
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 2 
Dana Křivánková
Tereza Součková
Lektor: Kristýna Tillová
Živelná týmová hra, při níž hráči absolvují pomyslnou cestu migranta z chudé země do země bohaté - z Bídastánu do Blahostánu.
08:30:00
10:00:00
Zahradní terapie
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 3 
Blanka Toušková
Pavlína Žilková
Petra Orálková
Lektor: Jana Audy
Jak pobyt v přírodě a kontakt s přírodními materiály může působit prospěšně na zdraví člověka? Co je zahradní terapie, pro koho je určena a jak ji lze praktikovat? Trocha teorie a příklady z chaloupecké praxe.
08:30:00
12:00:00
Svobodná hra
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 17 
Marie Rajnošková
Barbara Doležalová
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Ludmila Chmelikova
Jiří Kamp
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Adéla Roubíčková
Kateřina Dvořáková
Zuzana Drábková Trojanová
Kateřina Trnková
Lektor: Justina Danišová
Výzkumy ukázaly, že čím větší má savčí druh mozek, tím větší je potřeba si hrát. Umíte si vybrat tu správnou roli v dětské hře? Odhalte dnešní zloděje svobodného hraní, jak s málem získat víc a proč u každého dítěte vypadá volná hra jinak.
08:30:00
12:00:00
Stav českých lesů
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 5 
Iva Kopecká
Jan Valchař
Iva Křenovská
Věra Sobotová
Zuzana Jahnová
Lektor: Jaromír Chrobák Bláha
Přednáška, diskuze a krátká exkurze za usychajícími lesy Vysočiny. Současné lesnictví jako problém, který devastuje krajinu, půdu i biodiverzitu.

Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost všechno související s lesy a ochranou přírody. Najdete ho obvykle v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava (v letech 2004–2006 byl členem jeho vědecké rady) nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.
10:30:00
12:00:00
Mikrokredity
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 1 
Jan Valchař
Lektor: Kristýna Tillová
Venovní hra simulující systém mikropůjček - drobných úvěrů, které mají nastartovat podnikání chudých lidí v rozvojových zemích.
10:30:00
12:00:00
Zahrada pro speciální školy
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 3 
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Petra Orálková
Lektor: Blanka Gaizurová
Jak může zahrada sloužit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami? Ukážeme Vám, jak v zahradě učí Speciální základní škola ve Velké Bíteši, které prvky s žáky využívá a jak vypadá vyučovací hodina. Lektorka programu je učitelka z praxe, která společně s žáky a rodiči zahradu přetváří a využívá v rámci všech předmětů.
12:00:00
13:30:00
Oběd - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 15 
Marie Rajnošková
Pavlína Žilková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Adéla Roubíčková
Petr Daniš
Justina Danišová
Kateřina Dvořáková
12:00:00
13:30:00
Oběd - s masem
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 14 
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Silvie Vacková
Adam Trčka
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Tereza Součková
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Zuzana Jahnová
Zuzana Drábková Trojanová
Petra Orálková
13:30:00
17:00:00
CIVIS - venkovní učení
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 1 
Iva Kopecká
Lektor: Vlaďka Kolářová
Venkovní výuka přibližuje způsob, jak lze budovat u žáků vztah k místu, jak se společně s nimi učit o přírodě v přírodě a jak pomoci žákům citlivěji vnímat projevy a dopady lidských zásahů do ekosystémů v blízkosti školy. Při modelové lekci si účastníci praktickou zkušenosti "ohmatají" tři fáze Venkovní výuky a seznámí se se zkušenostmi získanými z testování metody ve školách v rámci projektu CIVIS.
13:30:00
17:00:00
ucimesevenku.cz
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 10 
Blanka Toušková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jan Valchař
Iva Křenovská
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Věra Sobotová
Martin Kříž
Zuzana Jahnová
Lektor: Justina Danišová, Martin Kříž
Jak virtuální svět může nalákat ven? Co jsou nejoblíbenější aktivity na zahradu, v terénu i do betonové džungle? Proč učit venku víc než jen přírodopis a brát ven prcky i puberťáky. Vyzkoušejte si, co není třeba kupovat, jen venku vyrobit nebo jak snadno si zřídit venkovní dílnu, laboratoř či ateliér.
13:30:00
17:00:00
Les ve škole
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 8 
Marie Rajnošková
Jiří Kamp
Markéta Hrnčálová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Kateřina Dvořáková
Kateřina Trnková
Petra Orálková
Lektor: Jan Froněk
Chcete se spřátelit s lesními skřítky, potkat bájného Stromovouse nebo bojovat proti Vodomorům? Přijďte se seznámit s prověřenými metodikami Lesa ve škole, pokrývajícími všechny ročníky ZŠ. Venkovní část programu bude dramaturgicky vedena podle cyklu Flow Learning (J. Cornell).
13:30:00
17:00:00
Přínosné riziko
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 4 
Jiří Nešpor
Ludmila Chmelikova
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Lektor: Tereza Valkounová
V lesních mateřských školách jsou předškoláci celoročně v přírodě. Někdo se při této představě chytá za hlavu s obavami, co vše se dětem může stát. Ano, může, ale zkušenosti ukazují, že se nic vážného neděje. Naopak, děti jsou každým dnem venku více v bezpečí. Čím to je? Na rizika venku se můžeme v první řadě dobře připravit. A také se můžeme podívat na riziko z jiného úhlu pohledu: co dětem hrozí tím, že to nezkusí? V příspěvku vám lektorka nabídne několik argumentů k zamyšlení pramenících z pedagogické perspektivy práce s rizikem. Může se pak stát, že druhý den se budete na dítě lezoucí po stromě dívat jinak.
17:30:00
19:00:00
Dovolíme dětem bojové hry?
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 10 
Marie Rajnošková
Jiří Nešpor
Ludmila Chmelikova
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Kateřina Klepperová
Martin Kříž
Zuzana Drábková Trojanová
Petra Orálková
Lektor: Petr Daniš
Děti stráví bojovou hrou asi desetinu svého volného času. Její systematické zkoumání přitom začalo poměrně nedávno a v češtině o ní stále nenajdete ani čárku. Proč se bojových her my dospělí bojíme a co dětem skutečně přináší?
17:30:00
19:00:00
Co je jedlé?
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 6 
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Tereza Součková
Iva Křenovská
Tibor Schwarz
Kateřina Dvořáková
Lektor: Iva Suchá
Dozvíme se, co všechno je v přírodě jedlé. Hledat budeme v zahradě, ale i v lese nebo na louce.
17:30:00
19:00:00
Jedlá zahrada
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 3 
Silvie Vacková
Iva Kopecká
Zuzana Jahnová
Lektor: Dana Křivánková
Je jedním z produktů projektu KaPoDaF, který probíhá v JMK a je zaměřen na podporu podnikavosti a kreativity žáků a studentů. Mohou si na něm vyzkoušet psaní projektů, manažerské dovednosti, řemeslnou zručnost i ekonomickou rozvahu, plánování v čase a PR. Součástí je i žákovský miniprojekt, který učí týmové práci, ale poskytuje prostor i pro individuální talenty.
17:30:00
19:00:00
Oheň
KAPACITA: 15
PŘIHLÁŠENÝCH: 5 
Jiří Kamp
Markéta Hrnčálová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Kateřina Trnková
Lektor: Standa Juhas
Tradiční i naprosto nekonvenční způsoby rozdělávání ohně od pravěku až po budoucnost.
19:00:00
20:00:00
Večeře - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 24 
Marie Rajnošková
Blanka Toušková
Barbara Doležalová
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Tereza Součková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petr Daniš
Justina Danišová
Zuzana Jahnová
Petra Orálková
20:00:00
21:30:00
Jak pomoci učitelům ven
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 12 
Barbara Doležalová
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Ludmila Chmelikova
Tereza Součková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Zuzana Musilová
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Lektor: Petr Daniš, Martin Kříž
Jen minimální část výuky na českých školách se odehrává venku. Ztrácí tím hlavně děti. Jaké jsou bariéry, které učitelům brání více učit venku? Jak můžeme učitele podpořit? Jak dosáhnout toho, aby každé dítě na každé škole zažívalo učení venku jako běžnou součást výuky?
20:00:00
21:30:00
Čtecí dílna
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 3 
Marie Rajnošková
Eliška Jáčová
Kateřina Trnková
Lektor: Petra Šimonová
Na chaloupecké půdě se svojí oblíbenou knihou, která vám otevřela oči, poslala vás do přírody, naučila pracovat s dětmi. Nezapomeňte svou oblíbenou knihu, či alespoň ukázku, budeme diskutovat, doporučovat a číst.
20:00:00
21:30:00
Místo pro váš program
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Pokud chcete na veletrhu představit svůj program, pište Martinovi Křížovi (martin.kriz@chaloupky.cz)
20:00:00
21:30:00
Místo pro váš program
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Pokud chcete na veletrhu představit svůj program, pište Martinovi Křížovi (martin.kriz@chaloupky.cz)

06.09.2018

07:30:00
08:30:00
Snídaně
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 25 
Marie Rajnošková
Blanka Toušková
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Adam Trčka
Ludmila Chmelikova
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Tereza Součková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petr Daniš
Justina Danišová
Kateřina Dvořáková
Petra Orálková
08:30:00
10:00:00
Tvorba EVP tematickou metodou
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 4 
Silvie Vacková
Monika Sohlichová
Věra Sobotová
Kateřina Trnková
Lektor: Michal Medek
Podíváme se na tematickou metodu strukturování programů, rámování a vytváření významů účastníky programů. Teoretické koncepty si budeme zkoušet aplikovat do vlastních či modelových programů.
08:30:00
12:00:00
Metodika lovu a určování bezobratlých
KAPACITA: 15
PŘIHLÁŠENÝCH: 8 
Iva Kopecká
Michal Knitl
Tereza Součková
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Zuzana Jahnová
Lektor: Katka Dvořáková
Půjdeme terénem a budeme lovit a určovat suchozemské i vodní bezobratlé na úroveň, na kterou je to možné se školními třídami. Ukážeme a vyzkoušíme si vhodné pomůcky a literaturu, porovnáme jejich výhody a nevýhody jak celkově, tak pro práci s dětmi. (Také se dozvíte, kde dané věci seženete.) Dle zájmu se mohou účastníci aktivně zapojit, nebo se mohou jen dívat a poslouchat. Bude představen i čerstvě vydaný Klíč k určování půdních bezobratlých.
08:30:00
12:00:00
Maďarská síť školních zahrad
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 3 
Marie Rajnošková
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Lektor: Andras Halbritter
Jak fungují školní zahrady v Maďarsku, na co se zaměřují, jak vypadá systém vzdělávání učitelů a co maďarské kurikulum... Seminář bude v angličtině s tlumočením do českého jazyka.
08:30:00
12:00:00
Oudoorové Fish banks
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 6 
Jiří Nešpor
Ludmila Chmelikova
Jan Valchař
Iva Křenovská
Zuzana Musilová
Martin Kříž
Lektor: Ivo Farský
Mohl jsem se spokojit se základní stolní variantou. Mohli jsme problém řešit klasicky pomocí žetonů a počítače v uzavřeném prostoru. Ale já jsem si řekl "NE !" Outdoorová varianta známé hry. "Outdoorové Fish Banks jsou tu pro vás !"
10:30:00
12:00:00
Místo pro váš program
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Pokud chcete na veletrhu představit svůj program, pište Martinovi Křížovi (martin.kriz@chaloupky.cz)
12:00:00
13:30:00
Oběd - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 13 
Marie Rajnošková
Pavlína Žilková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petr Daniš
Justina Danišová
Kateřina Dvořáková
12:00:00
13:30:00
Oběd - s masem
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 12 
Blanka Toušková
Dana Křivánková
Silvie Vacková
Adam Trčka
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Tereza Součková
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Zuzana Jahnová
13:30:00
15:00:00
Záhrada, ktorá učí a včely v školskej záhrade
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Lektor: Andrea Uherková, Petra Ježeková
Nechajte sa inšpirovať dobrými príkladmi z praxe a príbehmi slovenských škôl, ktoré už svoje učiace záhrady majú a využívajú ich nielen na biológii, ale aj na matematike či angličtine. V mnohých školských záhradách pribúdajú aj včelie úle a vďaka nim a spoločenskej hre Kráľovstvo včiel, sa deti dozvedia veľa o živote včiel, o tom, čo sa v úli deje a čo počas roka včelám pomáha a čo naopak škodí.
13:30:00
17:00:00
Farma Chaloupky - Cesta k sýru
KAPACITA: 15
PŘIHLÁŠENÝCH: 4 
Silvie Vacková
Eliška Jáčová
Zuzana Jahnová
Kateřina Trnková
Lektor: Vendula Šimková
Ukázka chaloupeckého programu pro druhý stupeň. Výroba, sýra, másla, prohlídka farmy...
13:30:00
17:00:00
Badatelství v přírodní zahradě
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 9 
Marie Rajnošková
Pavlína Žilková
Iva Kopecká
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
Lektor: Hana Svobodová, Michla Plundra
Chceme přírodní zahradu - příjemnou pro nás, pro zvířata i rostliny. Badatelská otázka „Jak velkou biodiverzitu na zahradě máme?“ Metodou badatelsky orientovaného vyučování zjistíme nejen odpověď, ale i to, jak biodiverzitu zvýšit a udělat si přírodní zahradu. Každý účastník si z workshopu odveze překvapení = vlastní zvyšovač biodiverzity! Něco o lektorovi: Michal Plundra je zahradník a zahradní architekt, vytváří přírodní zahrady a učí vzdělávací programy ve Stanici přírodovědců, má velmi blízko ke vzdělávání a dětem. Dílnu bude spolulektorovat koordinátorka programu GLOBE Hana Svobodová nebo Kristýna Kaiser, obě jsou zkušené badatelky, které ve Vás probudí zvídavost a touhu vypátrat jak to se zahradou je či může být.
13:30:00
17:00:00
Poslední zhasne
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 3 
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Kateřina Klepperová
Lektor: Ivo Farský
Dramaturgie vícedenních outdoorových programů.
15:30:00
17:00:00
20 let ČRDM
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Lektor: Aleš Sedláček
S čím se dětské hnutí za uplynulých 20 let potýkalo, s čím bojujeme dnes. Diskuze nad legislativou (hygienické vyhlášky, lesní školky, školy v přírodě), výzkumy (děti a internet), problematika letních táborů a pobytu v přírodě (výjimky pro stanové tábory, hospodaření s vodou, záplavová území...). Přednášející je dlouholetým předsedou České rady dětí a mládeže. Obchází ministrstva, jedná s hlavním hygienikem a lobbuje za dětské organizace i jednodušší pobyt dětí v přírodě. Pojďme si navzájem nasdílet, co nás trápí, co už je vyřešeno a na co se třeba zaměřit v dalších letech.
17:30:00
19:00:00
Od teorie k praxi
KAPACITA: 30
PŘIHLÁŠENÝCH: 12 
Pavlína Žilková
Jiří Nešpor
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petr Daniš
Lektor: Honza Činčera
Od teorie k praxi, výuka v přírodě z pohledu evaluačních výzkumů. Pohled na jednodenní i pobytové terénní programy a na výuku ve školní zahradě. Které metody a přístupy fungují, jaké koncepty jsou oveřené pomocí našich i zahraničních výzkumů. Součástí bude diskuze a výměna zkušeností o problematice
17:30:00
19:00:00
Tajný život mesta
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 7 
Dana Křivánková
Silvie Vacková
Ludmila Chmelikova
Jan Valchař
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Kateřina Trnková
Lektor: Ivana Poláčková
Biodiverzita miest je často väčšia ako na vidieku a presvedčili sa o tom aj školáci z 50 slovenských škôl, ktorí sa vydali divočinu vo svojich mestách hľadať. Pomáhala im pri tom aj aplikácia na určovanie rastlín v mobiloch. Výsledky ich bádania boli prekvapivé...
17:30:00
19:00:00
Měsíc školních zahrad
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
17:30:00
19:00:00
Místo pro váš program
KAPACITA: 0
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Pokud chcete na veletrhu představit svůj program, pište Martinovi Křížovi (martin.kriz@chaloupky.cz)
19:00:00
20:00:00
Večeře - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 23 
Marie Rajnošková
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Jiří Kamp
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petr Daniš
Justina Danišová
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Petra Orálková
20:00:00
21:30:00
100 let republiky
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 8 
Marie Rajnošková
Silvie Vacková
Iva Kopecká
Tibor Schwarz
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
Petra Orálková

07.09.2018

07:30:00
08:30:00
Snídaně
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 16 
Marie Rajnošková
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Jan Valchař
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
08:30:00
10:00:00
Děti v permakultuře
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 5 
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Markéta Hrnčálová
Dawid Majchrowski
Lektor: Tereza Velehradská
Načerpáte inspiraci o tom, jak je možné při práci s dětmi využít permakulturní etiku - Péče o Zemi, Péče o lidi a Spravedlivé dělení. Dále jak mohou být užitečné permakulturní principy, formulované na základě pozorování zákonitostí v přírodě - při práci s dětmi, v pedagogické praxi, při tvorbě zahrad společně s dětmi. Představení jednoduchých praktických aktivit pro děti.
08:30:00
12:00:00
Lesní mysl
KAPACITA: 15
PŘIHLÁŠENÝCH: 0 
Lektor: Martina Holcová
Co je to Lesní mysl? „Poslední výzkumy dokazují, že příroda má prokazatelně vliv na naše zdraví i psychiku. S naší myslí jsme neustále. Když ji vědomě trénujeme, zvládáme lépe každodenní situace. Cvičení mysli zintenzivňují právě vliv a dopad přírody na naše zdraví a životní spokojenost, pohodu. Lesní mysl je o zklidnění, vydechnutí, nadechnutí, urovnání myšlenek, tréninku přítomnosti, vnímání nejen mysli, ale i pocitů, těla. A určitě bych Vám nabídla krátké jednoduché cvičení, které zvládne úplně kdokoliv, vypadá jednoduché, ale trénovat ho můžete pořád dokola. Metoda vznikala po dobu 20 let díky krásné moudré finské ženě jménem Sirpa Arvonen. Vychází z nejnovějších výzkumů. Založená na poznatcích pozitivní psychologie a mindfulnes tréninku s využitím principů koučování. Je jednoduchá, přístupná každému. A lepší, než o tom jen mluvit, je si to vyzkoušet.
08:30:00
12:00:00
Půda prakticky
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 5 
Michal Knitl
Iva Křenovská
Kateřina Klepperová
Kateřina Dvořáková
Zuzana Jahnová
Lektor: Klára Ondříčková (Ekodomov)
Nápady pro výukové progray zaměřené na půdu, hry, pokusy, pozorování. Prezentace výukových programů projektu Happy soil.
08:30:00
12:00:00
Senzitivita
KAPACITA: 20
PŘIHLÁŠENÝCH: 11 
Marie Rajnošková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Jan Valchař
Monika Sohlichová
Zuzana Musilová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Kateřina Trnková
Petra Orálková
Lektor: Martina Munduchová, Vendy Šimková
Praktické ukázky drobných aktivit zaměřených na senzitivitu v přírodě, ale hlavně výměna zkušeností a nápadů!
10:30:00
12:00:00
Výuka v zahradě
KAPACITA: 25
PŘIHLÁŠENÝCH: 4 
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Markéta Hrnčálová
Lektor: Martin Kříž
Pojďme naučit učitele učit venku, třeba ve své školní zahradě. Hledám skupinu odvážlivců, kteří by nabízeli DVPP zaměřené právě na přenos učiva z učebny do přírody, nehledě na věk dětí a na předměty. Bude to odstartování diskuze a sestavení programu víkendového semináře, kde bychom se naučili víc. Kdo by cítil, že dostat učitele ven pomocí workshopů a příkladů dobré praxe, je i jeho posláním, určitě se přihlašte na tuto dílnu.
12:00:00
13:30:00
Oběd - bez masa
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 12 
Marie Rajnošková
Pavlína Žilková
Jiří Nešpor
Iva Kopecká
Ludmila Chmelikova
Michal Knitl
Monika Sohlichová
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Kateřina Dvořáková
12:00:00
13:30:00
Oběd - s masem
KAPACITA: 100
PŘIHLÁŠENÝCH: 10 
Dana Křivánková
Silvie Vacková
Adam Trčka
Jiří Kamp
Jan Valchař
Kateřina Klepperová
Zuzana Musilová
Tibor Schwarz
Zuzana Jahnová
Petra Orálková
13:30:00
17:00:00
Baliny - areál pro zahradní terapii
KAPACITA: 50
PŘIHLÁŠENÝCH: 9 
Marie Rajnošková
Dana Křivánková
Pavlína Žilková
Silvie Vacková
Iva Křenovská
Markéta Hrnčálová
Eliška Jáčová
Věra Sobotová
Petra Orálková
Lektor: Jana Audy
Prohlídka zahradně terapeutického areálu v Balinách, kde Chaloupky od dubna 2015 provozují ojedinělou registrovanou sociální službu Klub Lebeda - sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. Uživatelé služby se zde každodenně potkávají s žáky škol, kteří se zde účastní výukových programů. O víkendech je zahrada otevřena veřejnosti.

Bydlení

Budova B
dvou a třílůžkové pokoje s vlastní sprchou a sociálním zařízením za příplatek 50 Kč dostanete povlečení, jinak se spí ve spacáku
pokoj č.1 [3/3]
pokoj č.2 [3/3]
pokoj č.3 [3/3]
pokoj č.4 [2/3]
pokoj č.7 [2/2]
pokoj č.8 [2/2]
Budova A
dva velké a jeden malý pokoj, spaní ve spacáku
pokoj č.09 [4/4]
pokoj č.10 [6/10]
pokoj č.11 [3/10]
podsadové stany

stan 01 [2/2]
stan 02 [1/2]
stan 03 [0/2]
stan 04 [0/2]
stan 05 [2/2]
stan 06 [0/2]
stan 07 [0/2]
stan 08 [0/2]
stan 09 [0/2]
stan 10 [0/2]
stan 11 [0/2]
stan 12 [0/2]
stan 13 [1/2]
stan 14 [0/2]
stan 15 [0/2]
Tee - Pee
ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce
Tee - Pee [1/8]
stanové městečko
spaní ve vlastním stanu
vlastní stany [4/60]

Přihlášení na Veletrh ekologické výchovy 2018Ministerstvo životního prostředí
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva životního prostředí „Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“