Login:

  

 Heslo:

    

MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

(základní informace)

 

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny, který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.


Od zahájení realizace projektu v roce 2001 počet škol a školských zařízení zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti MRKEV zapojeno více než 650 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.

 

Členství v síti je v současnosti otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

 

Registrační poplatek za služby poskytované v síti MRKEV jsou zpoplatněny částkou ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.


Služby poskytované
zařízením zapojeným v síti v roce 2017 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

 

Registrací do sítě MRKEV na rok 2017 vám nabízíme tyto služby:

 

  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
  • Speciální příloha všech 4 čísel na téma Přírodní zahrady
  • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
  • Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
  • Přístup do archivu e-bedrnik.cz
  • Další regionální nabídky


Registraci na rok 2017 je třeba provést online. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.

V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2017 vystaví Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou v únoru 2017. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali.  V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2017, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.


Pro další informace můžete kontaktovat Mgr. Blanku Touškovou, koordinátorku celostátní sítě MRKEV telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Senovážné nám. 24, 116 47 PRAHA 1 e-mail: info@pavucina-sev.cz

mobil: +420 721 133 108 IČ: 65667131  DIČ: CZ65667131, nejsme plátci DPH