MRKEV – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy

Co je program MRKEV?

MRKEV – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2001. Od té doby MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

650 základních a středních škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do tohoto programu. Zapojit se mohou i Domy dětí a mládeže, Střediska volného času a neziskové organizace.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

CO DĚLÁME PRO UČITELE?

Školy registrované v programu MRKEV mají několik výhod:

  • 4 x ročně dostávají rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník,
  • 4 x ročně dostávají přílohu časopisu Bedrník s tématem Školní zahrady,
  • mají možnost za zvýhodněných podmínek inzerovat v časopisu Bedrník,
  • jsou informovány elektronickými rozesílkami o aktuálním dění a zváni na semináře, workshopy, setkání apod.,
  • mají přístup do archivu časopisu Bedrník,
  • dostávají další regionální nabídky (publikace, zvýhodněné účastnické poplatky apod.).

Školy registrované v programu MRKEV se mohou přednostně zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů.

23 let programu

zapojených základních
a středních škol
ze 14 krajů
rozesílek
v celkové hodnotě 401495
čísla
časopisu Bedrník
každý rok
uskutečněných regionálních setkání
hodin programů
s 137 lektory
účastníků
z 589 škol