MRKEV – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy

Inzerce

Bedrník je čtvrtletník, vychází v březnu, červnu, srpnu a prosinci s nákladem 1 050 kusů.

BEDRNÍK a MRKVIČKA – CENÍK INZERCE

Platný od 4. 3. 2016
Cena inzerce pro členská střediska Pavučiny = ½ ceny běžné inzerce.
Cena inzerce pro školy v síti MRKEV a Mrkvička = ½ ceny běžné inzerce.
Celá vnitřní zadní strana obálky – 8 000 Kč + DPH
Celá vnitřní přední strana obálky – 10 000 Kč + DPH
Celá strana uvnitř – 6 000 Kč + DPH
Menší inzeráty (½, ¼ strany apod.) = odpovídající zlomek ceny, tedy:
½ tiskové strany = 3000 Kč + DPH
¼ tiskové strany = 1500 Kč + DPH
1/8 tiskové strany = 750 Kč + DPH
1/16 tiskové strany = 375 Kč + DPH
Cena za rozsáhlejší inzerci např. formou přílohy nebo více stránek (práce grafika, sazba) = individuální dohodou.
Při opakované inzerci bude 4. inzerát zdarma. Pokud budou inzeráty v různé velikosti, zdarma bude ta nejmenší v sérii otištěná.

Vkládaná inzerce:
1 list = 2 Kč/kus
2 listy = 3 Kč/kus
Cena za vkládání rozsáhlejších materiálů = individuální dohodou.
Tato platba se provádí formou přefakturace poštovného, proto je bez DPH.

Kontaktní osoba: Blanka Toušková
E-mail: info@pavucina-sev.cz

Telefon: +420 721 133 108