MRKVIČKA – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy

Co je program MRKVIČKA?

MRKVIČKA – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2007. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Téměř 830 škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i školská zařízení se zájmem o environmentální výchovu, mateřské kluby, centra a také 1. – 2. ročníky základních škol, DDM, SVČ, neziskové organizace i ostatní subjekty, avšak materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

CO DĚLÁME PRO UČITELE?

Školy registrované v programu MRKVIČKA mají několik výhod:

  • 4 x ročně dostávají rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu Mrkvička,
  • mají možnost za zvýhodněných podmínek inzerovat v Informačním bulletinu Mrkvička,
  • jsou informovány elektronickými rozesílkami o aktuálním dění a zváni na semináře, workshopy, setkání apod.,
  • mají přístup do archivu Informačního bulletinu Mrkvička,
  • dostávají další regionální nabídky (publikace, zvýhodněné účastnické poplatky apod.).

Školy registrované v programu MRKVIČKA se mohou přednostně zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů.
Učitelé se mohou zúčastnit regionálních setkání.

18 let programu

zapojených mateřských škol
ze 14 krajů
rozesílek
v celkové hodnotě 198144
čísla
časopisu Mrkvička
každý rok
uskutečněných regionálních setkání
hodin programů
s 91 lektory
účastníků
z 423 škol