MRKEV
MRKVIČKA


PODPORUJEME environmentální výchovu na školách


POSKYTUJEME učitelům náměty a praktickou pomoc


UMOŽŇUJEME sdílení zkušeností

MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2001. Od té doby MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

Více než 630 základních a středních škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i Domy dětí a mládeže, Střediska volného času a neziskové organizace.

VÍCE ZDE

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává Pavučina ve spolupráci se SEVEREM. První číslo vyšlo v listopadu 2002.

Komu je určen?
Bedrník je primárně určen učitelům základních a středních škol. Články jsou psány srozumitelným stylem s návody pro praktickou výuku.

Jak vypadá a jak často vychází?
Časopis má formát A4, je celobarevný, rozsah obvykle 28 – 36 stran. Vychází 4 x ročně, v březnu, červnu, srpnu a prosinci.

Co v něm najdete?
Každé číslo má své hlavní téma. Stálé rubriky: inspirace, proměny, didaktika, nabídka.

VÍCE ZDE

MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy

MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2007. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Téměř 830 škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i školská zařízení se zájmem o environmentální výchovu, mateřské kluby, centra a také 1. – 2. ročníky základních škol, DDM, SVČ, neziskové organizace i ostatní subjekty, avšak materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

VÍCE ZDE

Informační bulletin Mrkvička Pavučina. První číslo vyšlo v prosinci roku 2007.

Komu je určen?
Mrkvička je primárně určena učitelům mateřských škol. Články jsou psány srozumitelným stylem s návody pro praktickou výuku.

Jak vypadá a jak často vychází?
Bulletin má formát A4, je celobarevný, rozsah obvykle 8 – 16 stran. Vychází 4 x ročně, v březnu, červnu, srpnu a prosinci.

Co v něm najdete?
Od roku 2010 má každé číslo své hlavní téma (od prosince 2007 do té doby bylo bez tematického zaměření). Stálé rubriky: článek k hlavnímu tématu, Nápady a náměty aneb Jak na to, Zelené okénko, Co děláme u nás, Pedagogika a psychologie, Pomocníci.

VÍCE ZDE

Pavučina sídlí v centru Prahy na Senovážném náměstí. V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky či e-mailem předem. Rádi vás uvidíme.

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
Blanka Toušková
Koordinátorka sítě MRKEV a MRKVIČKA
telefon: +420 721 133 108
e-mail: info@pavucina-sev.cz
ič: 65667131
dič: CZ65667131, nejsme plátci DPH
číslo účtu: 2000589379/2010
banka: Fio banka, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 7495
Pavučina