MRKEV – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy
105 dosud vydaných čísel časopisu, 105 zpracovaných témat, náklad 1 000 kusů, rozsah 36 stran

Bedrník 2024

Voda v krajině
Zahrada jako průnik vývoje přírodního i společenského
Formálně neformálně
Zahrada jako příležitost pro spolupráci a podnikavost

Bedrník 2023

Hodnoty
Zimní krystalky
Zelená dohoda
Podzimní mlhy
Léčba přírodou
Jednou sucho, jindy povodeň
Kompetence jednat
Jarní deštíky

Bedrník 2022

Wellbeing aneb Pohoda ve škole
Zahrada pro klima
Soužití člověka s přírodou
Oáza…
Světový kongres environmentální přírody
Model klimatické zahrady
Koloběh života
Ráj

 

Bedrník 2021

Zelené límečky
Zahrada – Čísla v zahradě
Region je náš domov
Zahrada – Příběhy
Příprava učitelů
Zahrada jako ateliér
Dřevo
Zahrada jako laboratoř

 

Bedrník 2020

Cesty a cíle

Zahrada – Hmyz

Lesy v ohrožení?

Zahrada – Plazi a obojživelníci

Soběstačná planeta

Savci
Ke kořenům
Ptáci

 

Bedrník 2019

Nebojme se nebezpečí

Zahrada – Voda

Jak voní a chutná příroda

Zahrada – oheň

Město jako organismus

Zahrada – Vítr

Krajina 21. století

Zahrada – Půda

Bedrník 2018

B-2018-1

Náš společný svět
Zahrada – Semínka

Obnovujeme přírodu

Zahrada – Květy

Dobrá správa

Zahrada – Plody

Chemie v každodenním životě

Kořeny

Bedrník 2017

Svoboda v učení

Koridory a bariéry

Sucho
Oběhové hospodářství

Bedrník 2016

Blackout

Od ZOO po zookoutky

Zdravé stravování ve školách

Reklama

Ekopobyt.cz

Bedrník 2015

Učitel jako průvodce

Cesty

Adaptace na změny klimatu

Moderní technologie

Bedrník 2014

Školní výlety

Hmyz

Decentralizovaná energetika

Filantropie

Bedrník 2013

Ptactvo

Místní ekonomika

Architektura – soběstačný dům

Nejlepší dostupné technologie

Bedrník 2012

Mezigenerační solidarita

Specializační studia EVVO

Ekosystémové služby

Jídlo

Bedrník 2011

Zelená ekonomika

Dobrovolnictví

Památky

Virtuální voda

Stromy

Vánoce

Bedrník 2010

Úspory energie

Finance

Divočina

Koordinátor EVVO

Média

Recyklace

 

Bedrník 2009

Ropný zlom

Půda

Sport

Mobilita

Řemeslo

Filozofie

Bedrník 2008

Zahrada

Město

Obchod

Hluk

Domov

Bedrník 2007

Geodiverzita

Psychologie

Venkov

Průmysl

Rozvojová pomoc

Chemie

 

Bedrník 2006

Vzduch

Střediska ekologické výchovy

Politika

Biologická rozmanitost

Obnovitelné zdroje energie

Zelená škola

Bedrník 2005

Historie

Voda

Škola

Krajina

Zdraví

Bedrník 2004

Obce, místní agenda 21

Evropská unie

Šetrná turistika

Ochrana zvířat

Ochrana klimatu

Udržitelná spotřeba

Bedrník 2003

Energie

Les

Chráněná území

Doprava
Odpady

 

Bedrník 2002

bez tématu