Čísla ZDARMA

Otevíráme archiv Mrkvičky

Zdarma pro všechny je nyní přístupný celý ročník 2019 s hlavními tématy:

Čtvrtletník nabízí zkušenosti z různých mateřských škol, příklady dobré praxe, návody a ukázky z metodik, rozhovory s osobnostmi, tipy a novinky z literatury, internetu, pomůcek. Sledujeme vývoj v oboru a informujeme o něm. Podle průzkumu, který si Pavučina loni nechala udělat, čtenáři oceňují podporu, kterou Mrkvička poskytuje všem, kdo se věnují ekologické výchově dětí v předškolním věku.

Obsah Mrkvičky

NAHLÉDNĚTE DO OBSAHU MRKVIČKY:

Předplatné

Při objednání předplatného na jeden rok obdržíte celkem 4 tematická čísla Informačního bulletinu Mrkvička.

Cena předplatného je stanovena na částku ve výši 360 Kč za 4 čísla včetně poštovného a balného.

Cena při koupi jednoho čísla je stanovena na částku ve výši 90 Kč při nákupu v e-shopu. Při zaslání poštou bude připočtena ještě cena za poštovné a balné.

Kontaktní osoba: Blanka Toušková
E-mail: info@pavucina-sev.cz
Telefon: +420 721 133 108

Inzerce

Informační bulletin Mrkvička je čtvrtletník, vychází v únoru, květnu, srpnu a listopadu s nákladem 1 100 kusů.

Kontaktní osoba: Blanka Toušková
E-mail: info@pavucina-sev.cz
Telefon: +420 721 133 108

BEDRNÍK a MRKVIČKA – CENÍK INZERCE

Platný od 4. 3. 2016

Cena inzerce pro členská střediska Pavučiny = ½ ceny běžné inzerce.
Cena inzerce pro školy v programu MRKEV a Mrkvička = ½ ceny běžné inzerce.

Celá vnitřní zadní strana obálky – 8 000 Kč + DPH
Celá vnitřní přední strana obálky – 10 000 Kč + DPH
Celá strana uvnitř – 6 000 Kč + DPH
Menší inzeráty (½, ¼ strany apod.) = odpovídající zlomek ceny, tedy:
½ tiskové strany = 3000 Kč + DPH
¼ tiskové strany = 1500 Kč + DPH
1/8 tiskové strany = 750 Kč + DPH
1/16 tiskové strany = 375 Kč + DPH

Cena za rozsáhlejší inzerci např. formou přílohy nebo více stránek (práce grafika, sazba) = individuální dohodou.

Při opakované inzerci bude 4. inzerát zdarma. Pokud budou inzeráty v různé velikosti, zdarma bude ta nejmenší v sérii otištěná.

Vkládaná inzerce:
1 list = 2 Kč/kus
2 listy = 3 Kč/kus
Cena za vkládání rozsáhlejších materiálů = individuální dohodou.
Tato platba se provádí formou přefakturace poštovného, proto je bez DPH.

Informační bulletin MRKVIČKA

Informační bulletin Mrkvička vydává Pavučina, první číslo vyšlo v prosinci 2007.

Komu je určen?

Mrkvička je primárně určena učitelům mateřských škol. Články jsou psány srozumitelným stylem s návody pro praktickou výuku.

Jak vypadá a jak často vychází?

Bulletin má formát A4, je celobarevný, rozsah 16 stran.
Vychází 4 x ročně, v březnu, červnu, srpnu a prosinci.

Co v něm najdete?

Od roku 2010 má každé číslo své hlavní téma (od prosince 2007 do té doby bylo bez tematického zaměření).

Stálé rubriky:

Jak na to, Co děláme u nás, Nápady a náměty, Souvislosti, Zelená školka,

Redakce: Mgr. Hana Kolářová, Jana Kutáčková, Mgr. Blanka Toušková
E-mail: info@pavucina-sev.cz
Na tuto adresu můžete posílat své příspěvky, nápady a náměty.

Školy zapojené v síti MRKVIČKA dostávají Informační bulletin jako součást rozesílek.

Jak se zapojit?

Na poplatek ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a pro každé registrované pracoviště Vám bude vystavena faktura, a to Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 a obdržíte ji cca do 14 dnů po registraci.

REGISTRACE ONLINE

Co je program MRKVIČKA?

MRKVIČKA – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2007. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Téměř 830 škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do této sítě. Zapojit se mohou i školská zařízení se zájmem o environmentální výchovu, mateřské kluby, centra a také 1. – 2. ročníky základních škol, DDM, SVČ, neziskové organizace i ostatní subjekty, avšak materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

CO DĚLÁME PRO UČITELE?

Školy registrované v programu MRKVIČKA mají několik výhod:

Školy registrované v programu MRKVIČKA se mohou přednostně zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů.
Učitelé se mohou zúčastnit regionálních setkání.