Čísla ZDARMA

Otevíráme archiv Bedrníku

Zdarma pro všechny je nyní přístupný celý ročník 2019 s hlavními tématy:

V každém čísle najdete i oblíbenou přílohu Školní zahrada.

Čtvrtletník nabízí příklady dobré praxe, návody a ukázky z metodik, zkušenosti učitelek a učitelů, rozhovory s osobnostmi, tipy a novinky z literatury, internetu, pomůcek. Sledujeme vývoj v oboru a informujeme o něm. Podle průzkumu, který si Pavučina loni nechala udělat, čtenáři oceňují podporu, kterou Bedrník poskytuje všem, kdo se věnují ekologické výchově, vzdělávání a osvětě.

Obsah Bedrníku

NAHLÉDNĚTE DO OBSAHU BEDRNÍKU

Inzerce

Bedrník je čtvrtletník, vychází v březnu, červnu, srpnu a prosinci s nákladem 1 050 kusů.

BEDRNÍK a MRKVIČKA – CENÍK INZERCE

Platný od 4. 3. 2016
Cena inzerce pro členská střediska Pavučiny = ½ ceny běžné inzerce.
Cena inzerce pro školy v programu MRKEV a Mrkvička = ½ ceny běžné inzerce.
Celá vnitřní zadní strana obálky – 8 000 Kč + DPH
Celá vnitřní přední strana obálky – 10 000 Kč + DPH
Celá strana uvnitř – 6 000 Kč + DPH
Menší inzeráty (½, ¼ strany apod.) = odpovídající zlomek ceny, tedy:
½ tiskové strany = 3000 Kč + DPH
¼ tiskové strany = 1500 Kč + DPH
1/8 tiskové strany = 750 Kč + DPH
1/16 tiskové strany = 375 Kč + DPH
Cena za rozsáhlejší inzerci např. formou přílohy nebo více stránek (práce grafika, sazba) = individuální dohodou.
Při opakované inzerci bude 4. inzerát zdarma. Pokud budou inzeráty v různé velikosti, zdarma bude ta nejmenší v sérii otištěná.

Vkládaná inzerce:
1 list = 2 Kč/kus
2 listy = 3 Kč/kus
Cena za vkládání rozsáhlejších materiálů = individuální dohodou.
Tato platba se provádí formou přefakturace poštovného, proto je bez DPH.

Kontaktní osoba: Blanka Toušková
E-mail: info@pavucina-sev.cz

Telefon: +420 721 133 108

Předplatné

Při objednání předplatného na jeden rok obdržíte celkem 4 tematická čísla časopisu Bedrník včetně jeho přílohy Školní zahrada.

Cena předplatného je stanovena na částku ve výši 440 Kč za 4 čísla včetně poštovného a balného.

Cena při koupi jednoho čísla je stanovena na částku ve výši 110 Kč při nákupu v e-shopu. Při zaslání poštou bude připočtena ještě cena za poštovné a balné.

Kontaktní osoba: Věra Holíková
E-mail: vera.holikova@ekologickavychova.cz
Telefon: +420 739 203 207

Časopis Bedrník

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever. První číslo vyšlo v listopadu 2002.

Komu je určen?

Bedrník je primárně určen učitelům základních a středních škol. Články jsou psány srozumitelným stylem s návody pro praktickou výuku.

Jak vypadá a jak často vychází?

Časopis má formát A4, je celobarevný, rozsah obvykle 28 – 36 stran.
Vychází 4 x ročně, v březnu, červnu, srpnu a prosinci.

Co v něm najdete?

Každé číslo má své hlavní téma.
Stálé rubriky: inspirace, proměny, didaktika, nabídka.

Proč zrovna „bedrník“?

Bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) se do hlavičky tohoto časopisu dostal díky svým příbuzenským miříkovitým vztahům s mrkví (Daucus carota) a díky léčivé síle, kterou mu připisuje lidová víra. Ve středověku byl bedrník vyhlášeným lékem proti moru i součástí všeléčícího dryáku. Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, traduje se od těch dob. Moderní etymologie odvozuje pojmenování v Česku tak populárního rostlinného symbolu od beder, kde se skrývá plodivá síla. Bedrník prý má na ni magické účinky. Ba snad existuje i souvislost se staroslověnským výrazem pro bohatý, hojný.

A souvislost s mrkví?

MRKEV může také znamenat Malý Rádce Kvalitní Ekologické Výchovy. Tak zní název programu.

Redakce:

šéfredaktorka: Mgr. Hana Kolářová
e-mail: hana.kolarova@post.cz
Na tuto adresu můžete posílat své příspěvky, nápady a náměty.

Školy zapojené v programu MRKEV dostávají časopis Bedrník jako součást rozesílek.

Jak se zapojit?

Na poplatek ve výši 600 Kč za každý kalendářní rok a pro každé registrované pracoviště Vám bude vystavena faktura, a to Střediskem ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus, Horní Maršov a obdržíte ji cca do 14 dnů po registraci.

REGISTRACE ONLINE

Co je program MRKEV?

MRKEV – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy je dlouhodobým celostátním programem, se kterým jsme začali v roce 2001. Od té doby MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

650 základních a středních škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o zapojení do tohoto programu. Zapojit se mohou i Domy dětí a mládeže, Střediska volného času a neziskové organizace.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

CO DĚLÁME PRO UČITELE?

Školy registrované v programu MRKEV mají několik výhod:

Školy registrované v programu MRKEV se mohou přednostně zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů.